Hypnotizér – šaman, podvodník nebo profesionál


Hypnóza je často ve filmech prezentována jinak, než je tomu ve skutečnosti. Na plátně lidé ve stavu hypnózy létají metr nad zemí, provádějí všelijaké kousky a jsou často využiti ke špinavé práci. Tak to prezentují režiséři. Tedy většinou skeptičtí lidé, jež sami pochybují o této možnosti léčby.

Hypnotizér není žádný podvodník. Je to člověk, který diskutuje s  podvědomím za plné bdělosti subjektu a pomocí sugesce a dobře mířených vět může člověka naprogramovat a ovlivnit jeho chování. Desetina obyvatelstva není schopna uvést do hypnotického stavu, další desetina zapadá mezi somnambuly, což jsou jedinci, kteří si z tohoto stavu nebudou nic pamatovat. Zbývající populaci je možné zhypnotizovat, jen se to nemusí povést na poprvé, ale třeba až na pátý pokus. Vždy však se souhlasem osoby.

Co lze hypnózou vyřešit:
·         pomůže odstranit závislost na alkoholu, drogách a cigaretách
·         lze se nadobro zbavit strachu a bloků v životě
·         vyřeší psychosomatické příznaky a některé alergie
·         pomůže vyřešit problém, se kterým se subjekt dlouze potýká
·         lepší přijetí afirmací
·         lze provést regresy, návrat do minulosti, a zjistit kde to všechno začalo
·         lze provést i progresy a zjistit jakým směrem se v životě ubírat a jak cíle dosáhnout

Hypnotizovaný člověk nemusí mít strach, že by se z hypnotického stavu bdění nedostal. Mozek vám to jednoduše nedovolí. Abyste zůstali v daném stavu, je nutné slyšet hlas hypnotizéra. Pokud přestane mluvit či odejde z místnosti, člověk se „probere“. Hypnotický stav je přirovnáván k pocitu plného žaludku a takovému tomu blaženému snění.

Tito terapeuti mohou tedy pomoct tam, kde nezabrala tradiční medicína ani návštěva psychologa. Pracují bezprostředně s vědomím člověka a to vždy za individuálních přístupů a podmínek.
Tedy pokud máte ve svém životě nějaký blok, který vám brání jít dál, můžete využít tuto metodu. Jak se říká, za zkoušku nic nedáte.