Aby se vám žilo příjemně


Zájem vzbuzují v poslední dobÄ› nízkoenergetické domy. Bydlení v takových stavbách pÅ™ináší majitelům spoustu výhod, které jsou odmÄ›nou za o nÄ›co vyšší poÅ™izovací náklady. Tento typ bydlení dokáže majitelům uÅ¡etÅ™it nemalé Äástky za vytápÄ›ní. Jejich nejdůležitÄ›jší výbavou je vysoká vrstva tepelné izolace, kvalitní okna a rámy a systém úÄinného vÄ›trání s rekuperací. Tím je zajiÅ¡tÄ›na ochrana tepla v domÄ› a snížení spotÅ™eby energie. Je tím rovněž zajiÅ¡tÄ›na příjemná teplota v zimÄ› i v létÄ› a stálý přívod Äerstvého a Å¡kodlivin zbaveného vzduchu. Jsou to stavby, které rozhodnÄ› umí zaujmout.

Publikováno v Nezařazené